You are currently viewing 06.10.22 New useful phrase

06.10.22 New useful phrase

  1. Come on, spit it out! (no dawaj wykrztuś to z siebie )
  2. Don’t be shy, spit it out! (nie bądź nieśmiały, wykrztuś to z siebie )
  3. It tasted so horrible that I spat it out at once! (smakowało tak okropnie, że natychmiast to wyplułem.

Dodaj komentarz