Course Content
MODUŁ 1 – Budowanie Relacji W Rozmowie Telefonicznej część 1
0/4
MODUŁ 1 – Budowanie Relacji W Rozmowie Telefonicznej część 2
0/3
MODUŁ 1 – Budowanie Relacji W Rozmowie Telefonicznej część 3
0/3
MODUŁ 2 – Prezentacja Nieruchomości część 2
0/3
MODUŁ 2 – Prezentacja Nieruchomości część 3
0/3
BONUS
0/1
Angielski Dla Pośredników Nieruchomości
About Lesson

Dialog

Phil: As for the costs, I’d like to make sure that I understand everything correctly.
Co do kosztów to chciałbym się upewnić czy wszystko dobrze rozumiem.

As far as I remember, the monthly rent is 2500 PLN , yes?
O ile dobrze pamiętam czynsz miesięczny wynosi 2500 PLN, tak?

Magda: Yes, that’s right. It includes the deposit for utilities such as water, central
heating and electricity.
Tak zgadza się. Czynsz zawiera odstępne dla właściciela oraz zaliczki za media takie jakie woda, centralne ogrzewanie i światło.

P: I understand. And if I want, I need to buy wi-fi and TV additionally, right?
Rozumiem. I jeśli chcę ,dodatkowo muszę wykupić wifi i TV, zgadza się?

M: Yes, that’s right. And please remember about the deposit before you move in.
Tak, zgadza się. I proszę pamiętać o kaucji zanim się Pan wprowadzi.

Could you please remind me how much it is?
Czy może mi Pani przypomnieć ile wynosi?

M: It’s 5000 zł, which equals two months rent.
To 5000 zł, równowartość dwóch czynszów.

M: You will get it back before you move out.
Będzie zwrócona kiedy będzie się Pan wyprowadzał

P: Ok. And when it comes to moving out, how long is the notice period?
Ok, a co do wyprowadzki. Jak długi jest czas wypowiedzenia?

M: The notice period? What do you mean by the notice period? I’m not sure if I understand.
“The notice period”? Co ma Pan na myśli przez “notice period”? Nie jestem pewna czy rozumiem.

P: Oh, how much before shall I inform the owner that I’m going to move out?
Oh, o ile wcześniej muszę poinformować właściciela, że się wyprowadzam?

M: One month in advance.
Miesiąc wcześniej.

P: Alright then. So, I’d like to arrange a meeting to sign the agreement.
Dobrze. W takim razie chciałbym umówić się na podpisanie umowy.

M: Perfect, when does it suit you?
Super. Kiedy Panu pasuje?

P: How about tomorrow at 4 p.m.?
Może jutro o 16.00?

M: Ok, that suits me fine.
Ok, pasuje mi.

P: And one more question. When can I move in?
I jeszcze jedno pytanie. Kiedy będę mógł się wprowadzić?

M: The apartment is available, you can move in immediately after signing the agreement.
Ponieważ mieszkanie jest wolne, może Pan się wprowadzić od razu po podpisaniu umowy.

P: Ok, wonderful.
Ok, cudownie.

And one more thing. Could you please send me the rental agreement before our meetin so that I could read it?
I jeszcze jedna rzecz. Czy może Pani wysłać mi umowę najmu przed naszym spotkaniem abym mógł ją przeczytać?

M: Sure, no problem. What is your email address?
Oczywiście, nie ma sprawy. Jaki jest Pana adres mailowy?

P: It’s phil.davis@gmail.com
phil.davis@gmail.com

Exercise Files
B_Mod2_Cz3_Dialog.mp3
Size: 2,00 MB
Modul 2 – czesc 3 – dialog.pdf
Size: 416,90 KB