Course Content
MODUŁ 1 – Budowanie Relacji W Rozmowie Telefonicznej część 1
0/4
MODUŁ 1 – Budowanie Relacji W Rozmowie Telefonicznej część 2
0/3
MODUŁ 1 – Budowanie Relacji W Rozmowie Telefonicznej część 3
0/3
MODUŁ 2 – Prezentacja Nieruchomości część 2
0/3
MODUŁ 2 – Prezentacja Nieruchomości część 3
0/3
BONUS
0/1
Angielski Dla Pośredników Nieruchomości
About Lesson

Jakbyś To Powiedział Po Angielsku?

1. Co do kosztów…
As for the costs…

2. Chciałbym się upewnić.
I’d like to make sure.

3. Czy może Pan mi przypomnieć?
Can you please remind me?

4. Co do wyprowadzki…
When it comes to moving out…

5. Musi Pan poinformować właściciela miesiąc wcześniej.
One month notice is required.

6. Kiedy Panu pasuje?
When does it suit you?

7. Zgadza się.
That’s right.

8. Pasuje mi.
It suits me fine.

9. Może jutro?
How about tomorrow?

10. Oczywiście, nie ma sprawy.
Sure, no problem.

11. Jaki jest Pana adres mailowy?
What is your email address

Exercise Files
B_Modul2_Cz3_JakBysToPowiedzial.mp3
Size: 2,17 MB
Modul 2 – czesc 3 – jakbys to powiedzial po angielsku.pdf
Size: 47,37 KB