Course Content
MODUŁ 1 – Budowanie Relacji W Rozmowie Telefonicznej część 1
0/4
MODUŁ 1 – Budowanie Relacji W Rozmowie Telefonicznej część 2
0/3
MODUŁ 1 – Budowanie Relacji W Rozmowie Telefonicznej część 3
0/3
MODUŁ 2 – Prezentacja Nieruchomości część 2
0/3
MODUŁ 2 – Prezentacja Nieruchomości część 3
0/3
BONUS
0/1
Angielski Dla Pośredników Nieruchomości
About Lesson

Dialog

Magda: Did you manage to read the agreement?
Czy udało się Panu przeczytać umowę?

Phil: Yes, of course.
Tak, oczywiście.

M:Is everything clear?
Czy wszystko jest jasne?

P: Yes, it’s very clear..
Tak, wszystko jest jasne.

However, the deposit for utilities seems a bit too high. I’m going to live alone and for sure I won’t use so much water and electricity.
Chociaż wydaje mi się, że zaliczki są trochę za wysokie. Będę mieszkał sam i na pewno nie zużyję tyle wody i światła.

M: Please don’t worry. We will prepare the record and write down the meter readings. You will only pay for what you use. .At the end of the contract when you move out, we will refund any overpayment.
Proszę się nie martwić, zaraz przygotujemy protokół i spiszemy liczniki. Zapłaci Pan tylko za to co Pan zużyje. Jak będzie się Pan wyprowadzał oddamy Panu nadpłatę.

P: Ok, I understand. So I’ll fill in the agreement with my personal data.
Ok, rozumiem. Uzupełnię zatem swoje dane.

M: Oh, yes, please do. And could you please sign here?
Tak, bardzo proszę.I bardzo proszę podpisać tutaj.

Now, I’ll get the agreement to be signed by the owner and I’ll forward you a copy.
Teraz zabiorę umowę do podpisu przez właściciela i prześlę Panu kopię . Ok?

P: Oczywiście. Pasuje mi.
Of course, it suits me fine.

M: Ok, so now let’s go and write down the meter readings.
Dobrze, to teraz chodźmy spisać liczniki.

The meters should be located in the hallway.
Powinny być gdzieś na korytarzu.

M: Ok, so that’s it. And here are the keys to the apartment and you can move in right away.
To wszystko. Oto są klucze do mieszkania i może się Pan już wprowadzać.

P: Great, thank you so much.
Super. Bardzo dziękuję.

M: Enjoy your stay. If you have any queries or questions please feel free to contact me.
Życzę miłego mieszkania. Gdyby miał Pan jakieś wątpliwości lub pytania proszę śmiało do mnie dzwonić.

Exercise Files
B_Mod3_Cz1_Dialog.mp3
Size: 1,62 MB
Modul 3 – czesc 1 – dialog.pdf
Size: 325,79 KB