You are currently viewing 04.10.22 Useful phrase

04.10.22 Useful phrase

  1. My plans fell through – moje plany nie doszły do skutku
  2. It didn’t work out – to nie wypaliło.

Dodaj komentarz